در زمینه آلودگی حشرات، مشکلات خود را ظرف 24 ساعت
در اتاق Thermo Lignum® WARMAIR خود حل کنید.

100% زیست محیطی - بدون گاز، بدون سم، تنها آب و هوای گرم، 30 سال تجربه

در سراسر جهان، حشرات، اشیاء با ارزش غیر قابل برگشت را در موزه ها و اتاق های ذخیره سازی از بین می برند. آنها به همه اشیاء و مواد آلی نظیر موارد زیر حمله می کنند:


منسوجات
- چوب - اشیاء پلی کروم - نقاشی و قاب عکس ها -
مبلمان - کتاب و کاغذ - چرم - تاکسیدرمی- مجموعه گیاهان خشک شده

Thermo Lignum® راه حلی 100٪ مؤثر و بسیار سریع ارائه می دهد. متوسط یک دوره راه حل ​​در اتاق های دارای آب و هوای WARMAIR تنها در حدود 18 تا 24 ساعت طول می کشد. لازم نیست اشیاء در کاغذ پیچیده شوند. هزینه های واقعی نظیر برق و آب در هر دوره درمان ناچیز است (حدود 100 کیلو وات و 100 لیتر آب).

Thermo Lignum® 30  سال تجربه در زمینه کار با تقریباً همه مواد و انواع اشیاء رایج در موزه ها دارد. طیف وسیعی از مطالعات علمی در زمینه محافظت، تحمل پذیری این روش را حتی در ترکیبات بسیار حساس مواد نشان می دهد. موزه های متعددی در حال اجرای سیستم های Thermo Lignum® هستند و می توانند بدون تأخیر با هر گونه آلودگی حشرات مظنون یا واقعی مقابله کنند.


تیم
Thermo Lignum® به منظور پشتیبانی مستمر و آموزش منظم محافظان و کارکنان موزه ها تشکیل شده است. Thermo Lignum® بخشی جدایی ناپذیر از حفاظت مدرن و Integrated Pest Management است.


Thermo Lignum® برای مشتریان زیر کار کرده است:


Victoria & Albert Museum - TATE - British Museum - White Cube - Natural History Museum London - Salzburg Museum - mumok Vienna - Reiss Engelhorn Museen Mannheim - Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin - documenta Kassel - Musée des Arts Décoratifs Paris - Santa Maria dell’Anima Romeتماس

Go back